Team Building

 

 

Team Building ma na celu poprawę stosunków w zespole ludzkim i  poczucie jedności grupy. Jest odpowiedzią na coraz większe wymagania panujące wewnątrz firmy – ciągła presja na podnoszenie poziomu świadczonych usług. To wymaganie można zapewnić poprawiając koordynację działań i sprawność komunikacji całego zespołu.

 

Od wielu lat działy szkoleniowe i personalne usprawniają i zmieniają strategie szkoleń pracowników. Team Building jest odpowiedzią na potrzeby takich szkoleń, realizowaną przeważnie w terenie.

 

Wszystko po to, aby zamienić warunki pracy managerów z typowo biurowego otoczenia, na taki który wprowadza elementy przyrody. Zabieg ten wytrąca  uczestników szkolenia ze schematów w których znajdują się od dłuższego czasu i pozwala na wprowadzenie nowych metod i schematów w aktywny sposób. To pozwala na wyłonienie naturalnych liderów, a także dostarcza pracodawcy cennych informacji o swoich pracownikach.

 
 

Odnajdując się w nowej nieznanej sytuacji pracownicy uczą się współpracy w grupie, myślenia i podejmowania szybkich trafnych decyzji w sytuacjach zagrożenia. Warunki przyrodnicze motywują do sprawdzenia swojej wytrzymałości, odporności psychicznej na stres, wykazanie się zaradnością i sprawnością. Pracownicy uczą się działać płynnie w ramach jednego zespołu, ich macierzystej firmy.

 

Oczywiście aby w pełni osiągnąć zamierzony efekt nasze szkolenia są opracowywane przy współudziale psychologów.

 

W trakcie szkoleń zadania planuje się w taki sposób, aby cel można było osiągnąć jednie zespołowo. Pojedyncza osoba, dwie lub trzy nie są w stanie go wykonać. To naturalnie uzmysławia, że dopiero praca zespołowa daje określone, wymierne korzyści.

 

Wszystkie podjęte przez nas działania prowadzą do integracji pracowników, a to z kolei pozwala na osiągnięcie lepszych wyników w pracy.

 

 

home     top